Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn (tập 3)

Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn (tập 3)

.
VTV Huế xin chuyển đến quí vị và các bạn bộ phim tài liệu nhiều tập kể về cuộc đời huyền thoại của  Tướng tình báo chiến lược Phạm Xuân Ẩn. Tập 3: Chân dung X6.
;