Phim tài liệu 09/12/2012, 10:21 [GMT+7]
Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn ( tập 2)

Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn ( tập 2)

.
 

Phim tài liệu “Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn” nêu cao tấm gương, tinh thần của một con người từng chiến đấu trên mặt trận thầm lặng. Cuộc đời ấy rất phong phú và đầy bí ẩn. Mời quí vi và các bạn theo dõi.

 

;