Biên tập viên Minh Trang - MC tài năng của bản tin thời sự 19h
Home VTV - Truyền Hình Biên tập viên Minh Trang – MC tài năng của bản tin thời sự 19h